Kaart het Aan is ontwikkeld en ontworpen door en voor mensen die op dit moment niet volledig meedraaien in de digitale samenleving, en partijen die het doel hebben mensen te betrekken bij deze ontwikkelingen. Kaart het Aan is een spel en werkwijze dat leidt tot meer digitale inclusie in Nederland. 

Kaart het Aan is ontwikkeld om bestaande initiatieven rondom de ontwikkeling van digitale vaardigheden te verbinden met de mensen die op dit moment niet digitaal vaardig zijn. We leveren een regionaal traject op maat met als doel de houding tegenover digitalisering te verbeteren en zodoende mensen die op dit moment niet digitaal zelfstandig zijn te verbinden aan de initiatieven die binnen de regio worden aangeboden. We geloven dat door samen te werken, we meer bereiken. We spelen Kaart het Aan met zowel Aankaarters als Kaartspelers : 

Aankaarters zijn alle mensen die in contact staan of werken met mensen die op dit moment niet digivaardig zijn. De bibliotheek / buurthuizen / lokale netwerken / gemeenten.

Kaartspelers zijn degenen die op dit moment nog niet digitaalvaardig zijn om zelfstandig mee te kunnen komen in de huidige maatschappij.

Het spel Kaart het Aan is de rode draad door het veranderproces. Het spel vormt de brug tussen de niet digitaal zelfstandigen en de bestaande hulpmiddelen. Om een positieve houding tegenover digitale vaardigheden te creëren is er meer nodig. Het succes, de betrokkenheid en de impact van het spel hebben de hoogste prioriteit.

Het spel start vanuit positiviteit het dialoog, rondom dagelijkse kost die gedigitaliseerd is. De logo’s zijn verbonden aan actuele thema’s, zowel formeel zoals bankieren en de digitale overheid, als informeel zoals video’s en hobbies. Tijdens het spel komen mooie persoonlijke verhalen naar boven. Daarbij ontdekt men tijdens het spel drijfveren om digitaal te willen zijn en het leren van elkaar gebeurd letterlijk aan tafel.

Daarnaast leggen we de link tussen de offline en online wereld. Er komt een logo uit de ouderwetse bekende situatie, en uit een logo in de nieuwe digitale situatie. Het spel triggert de nieuwsgierigheid en geeft spelenderwijs inzicht in de mogelijkheden van de digitale wereld. Na de verschillen, angsten, toegevoegde waarden en bijkomende emoties op tafel zijn geweest kan the game beginnen: wie matcht het snelst de offline en online combinaties?

Allereerste introduceren we de kaartspelers met de logo’s in een dialoog-ronde. Dit kan op verschillende manieren plaatsvinden en hierin bieden we verschillende hulpmiddelen. Allemaal met hetzelfde doel, de link bij de kaartspelers leggen tussen de dagelijkse en de digitale variant hiervan. In het dialoog wat hier plaatsvindt onderzoeken wij de motivatie van de kaartspeler om digitaal te gaan

.

Het kaartspel wordt verdeeld onder de kaartspelers behalve een kaart, die wordt open op tafel gelegd. Alle kaarten hebben een match met elkaar, er is altijd een setje te maken tussen een oud en een nieuw logo. Nu komt het bij de kaartspelers aan op snelheid. Wie kan als eerste alle matches vinden met de kaarten op tafel?

Tijdens de dialoog-ronde en het spel wordt de intrinsieke motivatie van de kaartspeler achterhaald en is er een warme verbinding gecreëerd naar de bestaande initiatieven. De kaartspeler ontvangt 2 weken na deelname aan het kaartspel een postkaartje op de deurmat waarop we de kaartspeler een reminder ontvangt, met een persoonlijke boodschap!

Een positieve houding creëren tegenover digitalisering is een complex proces. Het gaat om het achterhalen van de intrinsieke motivatie om eigen effectiviteit te vergroten, het uitspreken van de intentie en het faciliteren van de omgeving waarin we barrières wegnemen. Het traject van Kaart het Aan is opgebouwd in vier rondes die allemaal de gedragsverandering ondersteunen.

Kaart het Aan in een totaal concept ontwikkeld door Agents of Change. Werken met Agents of Change betekent dat iedereen betrokken wordt in het ontwerpproces. We werken met de behoefte vanuit de organisatie, team of in dit geval de samenleving. We faciliteren de uitvoering, maar samen dragen we de oplossing. Zodoende wordt iedereen eigenaar van de oplossing. Onze aanpak realiseert in minder tijd een grotere en duurzame impact waarbij  we de uitkomst niet voorspellen en vooraf beloven, maar in het proces realiseren.

Digitaal inclusief in jouw regio? We komen graag in contact!
Je kunt ons bereiken op 06 22943959.

Agents of Change
Oude Boteringestraat 47
info@agentsofchange.nl

© Kaart Het Aan is onderdeel van Agents of Change