Kaart het Aan is ontwikkeld en ontworpen door en voor mensen die op dit moment niet volledig meedraaien in de digitale samenleving, en partijen die het doel hebben mensen te betrekken bij deze ontwikkelingen. Kaart het Aan is een spel en werkwijze dat leidt tot meer digitale inclusie in Nederland. 

DE WERKWIJZE

Kaart het Aan is ontwikkeld om bestaande initiatieven rondom de ontwikkeling van digitale vaardigheden te verbinden met de mensen die op dit moment niet digitaal vaardig zijn. Kaart het Aan is een totaal concept:  van spel naar verandering.

Hoe doen we dat? We zetten het Kaart het Aan-spel in tijdens het verandering traject. We leveren een regionaal traject op maat met als doel de houding tegenover digitalisering te verbeteren en zodoende mensen die op dit moment niet digitaal zelfstandig zijn te verbinden aan de initiatieven die binnen de regio worden aangeboden. Oftewel, we versterken o.a bestaande initiatieven. Samen bepalen we hoe we Kaart het Aan inzetten bij jou in de regio.

HET SPEL

Het spel start vanuit positiviteit het dialoog, rondom dagelijkse kost die gedigitaliseerd is. In deze ronde komen mooie persoonlijke verhalen naar boven, drijfveren om digitaal te willen zijn en het leren van elkaar gebeurd letterlijk aan tafel. Daarnaast leggen we de link tussen de offline en online wereld. Het spel triggert de nieuwsgierigheid en geeft spelenderwijs inzicht in de mogelijkheden van de digitale wereld. Na de verschillen, angsten, toegevoegde waarden en bijkomende emoties op tafel zijn geweest kan het spel beginnen: wie matcht het snelst de offline en online combinaties?

DE IMPACT

We komen niet een ‘kunstje’ doen, we gaan voor relatie, samenwerking en daarmee realiseren we een duurzame verandering.  

Doordat Kaart het Aan de verbinding zoekt tussen regionale partijen ontstaan er een samenwerking binnen de regio die lokale initiatieven rondom digitalisering versterkt en vergroot. Iedereen die aansluit krijgt eigenaarschap over de verandering. 

Door verbindingen te zoeken met bestaande initiatieven in de regio worden deze initiatieven versterkt en gedragen. Een gedragen oplossing waar een positieve houding ten opzichten van het versterken van digitale vaardigheden aan ten grondslag ligt.

MET AGENTS OF CHANGE

Kaart het Aan in een totaal concept ontwikkeld door Agents of Change. Werken met Agents of Change betekent dat iedereen betrokken wordt in het ontwerpproces. We werken met de behoefte vanuit de organisatie, team of in dit geval de samenleving. We faciliteren de uitvoering, maar samen dragen we de oplossing. Zodoende wordt iedereen eigenaar van de oplossing. Onze aanpak realiseert in minder tijd een grotere en duurzame impact waarbij  we de uitkomst niet voorspellen en vooraf beloven, maar in het proces realiseren.

Digitaal inclusief in jouw regio? We komen graag in contact! Je kunt ons bereiken op 06 22943959.

Agents of Change
Oude Boteringestraat 47
info@agentsofchange.nl

© Kaart Het Aan is onderdeel van Agents of Change