Kaart het Aan!

In het programma van Kaart het Aan wordt in de vier I’s aandacht besteed aan de gedragsverandering en inclusieve mindset om te zorgen dat jij iedereen meeneemt in het versterken van digitale inclusie binnen de regio of organisatie. 

We geloven dat door samen te werken, we meer bereiken.

Een complex probleem, die vraagt om een multidisciplinaire aanpak op regionaal niveau.

2,5 miljoen mensen zijn digitaal laaggeletterd. Dit zijn niet alleen mensen boven de 70. Tante Joke van 40, de buurjongen Stefan van 18 en de vaders Dennis & Niels die langs de kant van de voetbalvelden staan, zijn digitaal laaggeletterd. Juist in deze tijd wordt het steeds zichtbaarder: niet iedereen komt mee in de digitale wereld van nu. Er is meer digitale inclusie nodig, om iedereen te kunnen bereiken binnen de regio of organisatie. 

Onderzoek laat zien dat er behoefte is aan maatwerk. Door de grote diversiteit in de doelgroep moet er worden ingespeeld op de individuen in de regio. Kaart het aan helpt dit complexe probleem te ontrafelen, en stapsgewijs samen de oplossing(en) te bouwen. 

 

Aangekaarte vraagstukken.

Hoe kunnen we als gemeente toch voldoen aan de participatie eisen van de Omgevingswet?

Hoe kunnen we als organisatie onze medewerkers laten bewegen naar de digitale wereld, zodat iedereen kan mee doen?

Hoe kunnen we “de gewone Groninger” die niet digitaal vaardig zijn toch bereiken?

Ben jij aankaarter?

We zijn op zoek naar mensen die ook de noodzaak voelen om als regio of organisatie digitaal inclusiever te denken en te werken.

Kaart het Aan biedt handvatten, brengt inzichten uit de praktijk en een werkwijze waarbij we meteen impact creëren terwijl we met elkaar de oplossingen bouwen en implementeren.  

Eindgebruiker staat centraal.

We werken met de behoefte vanuit de organisatie of regio. We faciliteren de uitvoering, maar samen dragen we de oplossing. Zodoende wordt iedereen eigenaar van de oplossing. 

Inclusie is een mindset.

Als we samenwerken naar een inclusieve mindset, ontstaan er steeds meer producten en diensten die voor iedereen zijn. Zo lossen we niet alleen iets op voor vandaag en morgen, maar werken we samen aan een duurzame werkwijze waarin inclusie altijd het uitgangspunt is. 

Het programma.

Het betrekken en actief benaderen van jouw eindgebruiker is van cruciaal belang, maar dit begint bij jouw mindset. Ben jij nieuwsgierig naar de bewegingen van jouw doelgroep, gemotiveerd om de intrinsieke motivatie te achterhalen en ben jij bereidt om de beren die zij op de weg zien staan elke keer weer te zien? Het start allemaal bij een inclusieve mindset. Het inleven en vervolgens bewaken op de inclusiviteit in het proces. Betrek jij de eindgebruiker tot het einde? In het programma van Kaart het Aan wordt in de vier I’s aandacht besteed aan de gedragsverandering en inclusieve mindset om te zorgen dat jij iedereen meeneemt in het versterken van digitale inclusie binnen de regio of organisatie.

Inventarisatie.

Elke gemeente of organisatie heeft haar eigen vraagstuk rondom digitale inclusie. Dit vraagstuk bepaalt de invulling van het programma, de bouwstenen blijven het zelfde. Aan de hand van interviews, met diverse mensen brengen we het vraagstuk in kaart.

Inspiratie.

Digitale inclusie start met een nieuwe houding en perspectief. Het gaat over het creëren van een mindset waarin je eindgebruiker altijd centraal staat. En dit is trainbaar! In een korte (online) bijeenkomst rijken wij tools aan, waarmee men kan oefenen de mindset zich eigen te maken. Daarnaast zetten we de wetenschap en praktijkvoorbeelden in om meer betekenis te geven aan het thema van digitale inclusie

I-sprint.

Van complex digitaliserings-vraagstuk tot oplossing. In hoog tempo, met veel creativiteit en in samenwerking met elkaar. Je ervaart een nieuwe manier van werken, waarbij het inclusieve gedachtegoed centraal staat. Je zult het werken met een inclusieve mindset letterlijk ervaren. We bouwen aan zo genoemde “prototypes” die we in de praktijk toetsen.

Implementatie.

In het programma van Kaart het aan zijn we bezig met het trainen van een inclusieve mindset & oplossingen. De kracht is om deze oplossingen te blijven monitoren en met de feedback van de eindgebruikers te optimaliseren. In diverse bijeenkomsten halen we op wat de impact is en welke behoefte er nog spelen. Om zodoende een gedragen oplossing uit te rollen en draagvlak te vergroten.

Onze aanpak realiseert in minder tijd een grotere en duurzame impact waarbij  we de uitkomst niet voorspellen en vooraf beloven, maar in het proces realiseren.

In verschillende pilots die wij hebben gedraaid omtrent het verbinden van bestaande initiatieven voor de ontwikkeling van digitale vaardigheden en digitaal minder vaardige mensen zijn verschillende conclusies gekomen. Zo is maatwerk vereist door de diversiteit in de doelgroep, er geen potje-dekseltje methode. Het aankaarten van het onderwerp moet in een veilige omgeving waar ruimte is voor angsten, schaamtes en uiteindelijk drijfveren. De rol van de aankaarters is cruciaal om samen de eindgebruikers centraal te zetten en te werken aan een duurzame inclusieve manier van werken en denken. 

Attitude affects outcome - Agents of Change